Vertical
Awning

กันสาดผ้าใบแนวดิ่ง

modern

กันแดดก็ได้ กันฝนก็ดี

กันสาดผ้าใบแนวดิ่ง ใช้งานโดยการขับเคลื่อนขึ้นลง อาจมีสายสลิงกำกับเพื่อบังคับการเคลื่อนที่ เหมาะสำหรับพื้นที่เปิดโล่ง เช่น รีสอร์ทริมทะเล ร้านอาหาร หรือที่พักอาศัยที่ต้องการกันแดด หรือกันฝนสาดโดยตรง

Details

ผ้าบังแดดในแนวดิ่ง

  • โครงสร้างของกันสาด สามารถเลือกได้ทั้งอลูมิเนียม โลหะ สแตนเลส
  • สามารถเลือกใช้ระบบขับเคลื่อนแบบมือหมุน หรือมอเตอร์ไฟฟ้าได้
  • เลือกใช้ผ้าได้หลากหลายประเภท เช่น ผ้าอะคริลิค ผ้า Sunscreen ผ้าใบวีนีล่อน หรือ ผ้าโปร่งแสง เป็นต้น

Our Services

01 / discover

ให้คำปรึกษาและเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้กำหนดแนวทางการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการใช้สอย ความเหมาะสมในการติดตั้งจริง ศักยภาพของที่ตั้งอาคาร ทิศทาง แดดและลม งบประมาณเบื้องต้น ก่อนเข้าไปวัดพื้นที่หน้างาน

02 / design

ออกแบบขั้นต้นโดยใช้โปรแกรมที่ทันสมัย เพื่อให้มองเห็นภาพโครงสร้างผ้าใบ แบบ สามมิติ ผนวกแนวความคิดที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ ความต้องการใช้งานจริง ของลูกค้า และการติดตั้งได้จริงบนฐานโครงสร้างอาคาร


03 / develop

พัฒนาแบบต่อจากการออกแบบขั้นต้น เพิ่มรายละเอียดในส่วนของโครงสร้าง วัสดุ ชนิดและสีของผ้าใบ กำหนดตำแหน่งระยะที่เหมาะสม เมื่อได้รับการอนุมัติจากลูกค้าแล้ว จึงเตรียมนำไปผลิต และติดตั้งในขั้นตอนต่อไป


04 / implement

เตรียมการผลิตโครงสร้างพร้อมทั้งผ้า และระบบขับเคลื่อนก่อนนำไปติดตั้งจริง ณ สถานที่ โดยทีมช่างผู้ชำนาญการ มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านการติดตั้งกันสาด และโครงสร้างผ้าใบได้อย่างสวยงามและปลอดภัย