Tent &
Warehouse Tent

เต็นท์ทั่วไป และเต็นท์โกดัง

spaces

สั่งทำได้ ทุกแบบ ทุกขนาด

เต็นท์เป็นโครงสร้างน้ำหนักเบา ผลิต ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถสั่งทำตามความต้องการของลูกค้าได้ ทุกแบบ ทุกขนาด ทั้งโครงสร้างถาวร หรือ โครงสร้างถอดประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเต็นท์รูปทรงทันสมัย แข็งแรงสำหรับงานแสดงสินค้า โกดังเก็บสินค้า หรือ งานพิธีสำคัญที่ออกแบบโดยคำนึงถึงความสวยงามหรูหรา สะท้อนแสงไฟยามค่ำคืน

Delivering an integrated solution

Engineering 
+ Design

  • สามารถเลือกรูปทรงได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเต็นท์หน้าจั่ว เต็นท์โค้ง เต็นท์ปิระมิด สามารถสั่งทำได้ทุกแบบ ทุกขนาด ตามความต้องการเฉพาะงาน มีชนิดผ้าให้เลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย

Our Services

01 / discover

ให้คำปรึกษาและเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้กำหนดแนวทางการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการใช้สอย ความเหมาะสมในการติดตั้งจริง ศักยภาพของที่ตั้งอาคาร ทิศทาง แดดและลม งบประมาณเบื้องต้น ก่อนเข้าไปวัดพื้นที่หน้างาน

02 / design

ออกแบบขั้นต้นโดยใช้โปรแกรมที่ทันสมัย เพื่อให้มองเห็นภาพโครงสร้างผ้าใบ แบบ สามมิติ ผนวกแนวความคิดที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ ความต้องการใช้งานจริง ของลูกค้า และการติดตั้งได้จริงบนฐานโครงสร้างอาคาร


03 / develop

พัฒนาแบบต่อจากการออกแบบขั้นต้น เพิ่มรายละเอียดในส่วนของโครงสร้าง วัสดุ ชนิดและสีของผ้าใบ กำหนดตำแหน่งระยะที่เหมาะสม เมื่อได้รับการอนุมัติจากลูกค้าแล้ว จึงเตรียมนำไปผลิต และติดตั้งในขั้นตอนต่อไป


04 / implement

เตรียมการผลิตโครงสร้างพร้อมทั้งผ้า และระบบขับเคลื่อนก่อนนำไปติดตั้งจริง ณ สถานที่ โดยทีมช่างผู้ชำนาญการ มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านการติดตั้งกันสาด และโครงสร้างผ้าใบได้อย่างสวยงามและปลอดภัย