Sunscreen
Roller Blind

ม่านม้วนกรองแสง

light control

กรองแสงและความร้อนที่เข้าสู่อาคาร

ม่านม้วนกรองแสง ผ้า Sunscreen เป็นม่านที่ให้ความโปร่งสบายตา และดูทันสมัย สามารถกรองแสงและความร้อนที่เข้าสู่อาคารได้ ช่วยประหยัดพลังงานและรักษาเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้สีซีดจางก่อนเวลา

Details

ม่านกรองแสง

  • หากต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น สามารถเลือกใช้ผ้าทึบแสง Black Out เพื่อปิดแสงให้มืดสนิทได้ 
  • สามารถเลือกใช้การเปิดปิดโดยใช้โซ่ไข่ปลาดึงขึ้นลง
  • สำหรับระบบไฟฟ้า สามารถเลือกใช้ระบบมอเตอร์ที่ควบคุมด้วยสวิทช์ หรือ รีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมการขึ้นลงเป็นกลุ่ม เพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น

Our Services

01 / discover

ให้คำปรึกษาและเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้กำหนดแนวทางการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการใช้สอย ความเหมาะสมในการติดตั้งจริง ศักยภาพของที่ตั้งอาคาร ทิศทาง แดดและลม งบประมาณเบื้องต้น ก่อนเข้าไปวัดพื้นที่หน้างาน

02 / design

ออกแบบขั้นต้นโดยใช้โปรแกรมที่ทันสมัย เพื่อให้มองเห็นภาพโครงสร้างผ้าใบ แบบ สามมิติ ผนวกแนวความคิดที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ ความต้องการใช้งานจริง ของลูกค้า และการติดตั้งได้จริงบนฐานโครงสร้างอาคาร


03 / develop

พัฒนาแบบต่อจากการออกแบบขั้นต้น เพิ่มรายละเอียดในส่วนของโครงสร้าง วัสดุ ชนิดและสีของผ้าใบ กำหนดตำแหน่งระยะที่เหมาะสม เมื่อได้รับการอนุมัติจากลูกค้าแล้ว จึงเตรียมนำไปผลิต และติดตั้งในขั้นตอนต่อไป


04 / implement

เตรียมการผลิตโครงสร้างพร้อมทั้งผ้า และระบบขับเคลื่อนก่อนนำไปติดตั้งจริง ณ สถานที่ โดยทีมช่างผู้ชำนาญการ มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านการติดตั้งกันสาด และโครงสร้างผ้าใบได้อย่างสวยงามและปลอดภัย