Tensioned
Membrane
Structure

โครงสร้างผ้าใบแรงดึงสูง

flexible

เรียบหรู สง่างาม ด้วยโครงสร้างผ้าใบแรงดึงสูง

ศาสตร์ของการออกแบบอย่างผสมผสานของงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยใช้ผ้า PVC-Coated Polyester เป็นวัสดุซึ่งมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับโครงสร้างโลหะ จึงสามารถออกแบบ Long Span ได้ตามต้องการ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถออกแบบรูปทรงอิสระ สำหรับโครงสร้างถาวรได้เป็นอย่างดี

Delivering an integrated solution

Engineering 
+ Design

  • เป็นที่นิยมในโครงการต่างๆ เช่น หลังคาอาคารสนามบิน ห้างสรรพสินค้า Exhibition Hall อุโมงค์ซ่อมเครื่องบิน สถานีรถไฟฟ้า และสนามกีฬา เป็นต้น
  • โครงสร้างโลหะผ่านการออกแบบโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ คำนึงถึงการใช้งานควบคู่ไปกับความสวยงาม และความปลอดภัย ผ่านการคำนวณการรับแรงอย่างแม่นยำด้วยซอฟแวร์เฉพาะทาง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกองค์ประกอบได้รับการออกแบบอย่างละเอียด เพื่อให้การติดตั้งมีความสมบูรณ์ที่สุด
  • ผ้าใบผ่านการตัดด้วยเครื่องตัดเฉพาะทาง มีกระบวนการเชื่อมผ้าด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่สูง เพื่อให้ได้มาตรฐานในการติดตั้งและประกอบหน้างาน
  • โครงสร้างและอุปกรณ์ Fitting คุณภาพสูง เลือกได้ระหว่าง โลหะชุบกัลวาไนซ์ หรือ สแตนเลส
  • ชนิดผ้า สามารถเลือกได้ระหว่าง Serge Ferrari หรือ Atlas

Our Services

01 / discover

ให้คำปรึกษาและเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้กำหนดแนวทางการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการใช้สอย ความเหมาะสมในการติดตั้งจริง ศักยภาพของที่ตั้งอาคาร ทิศทาง แดดและลม งบประมาณเบื้องต้น ก่อนเข้าไปวัดพื้นที่หน้างาน

02 / design

ออกแบบขั้นต้นโดยใช้โปรแกรมที่ทันสมัย เพื่อให้มองเห็นภาพโครงสร้างผ้าใบ แบบ สามมิติ ผนวกแนวความคิดที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ ความต้องการใช้งานจริง ของลูกค้า และการติดตั้งได้จริงบนฐานโครงสร้างอาคาร


03 / develop

พัฒนาแบบต่อจากการออกแบบขั้นต้น เพิ่มรายละเอียดในส่วนของโครงสร้าง วัสดุ ชนิดและสีของผ้าใบ กำหนดตำแหน่งระยะที่เหมาะสม เมื่อได้รับการอนุมัติจากลูกค้าแล้ว จึงเตรียมนำไปผลิต และติดตั้งในขั้นตอนต่อไป


04 / implement

เตรียมการผลิตโครงสร้างพร้อมทั้งผ้า และระบบขับเคลื่อนก่อนนำไปติดตั้งจริง ณ สถานที่ โดยทีมช่างผู้ชำนาญการ มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านการติดตั้งกันสาด และโครงสร้างผ้าใบได้อย่างสวยงามและปลอดภัย